1.4.5 (25.2.2022)

Odteď už ne jen Pascal, ale i Java. Java je teď totiž další programovací jazyk, který můžete použít k automatickému vytvoření diagramu. A jde to samozřejmě i obráceně, čili diagram převést do Java kódu. :)

Za pomoc s podporou Javy děkuji Jozefovi Š. ze Slovenska, který se tomuto tématu věnoval v rámci své bakalářské práce.

Velké díky patří také Václavovi M., který věnoval pro podporu vývoje PS Diagramu štědrý finanční dar.

Nové funkce

 • přidána podpora importu a exportu programovacího jazyka Java

Vylepšení

 • u převodu diagram <-> Pascal byla přidána podpora operátoru celočíselného dělení

Opravy

 • opraveno oříznuté zobrazení titulků některých formulářů
 • v popisu syntaktické chyby se občas namísto '<konec řádku>' objevoval text 'EOF'
 • při převodu diagramu do Pascalu se stávalo, že se ve vzniklém kódu ztrácela poslední písmena víceřádkových komentářů
 • při převodu diagramu do Pascalu se název programu nyní ošetřuje tak, aby byl pro jazyk Pascal validní

1.4.4.2 (20.3.2021)

Zacyklený cyklus. To není nadávka. Je to jen přesně to, co se stalo, když jste v PS Diagramu použili for-each cyklus pro procházení pole s určitou konstelací prvků. Konkrétně stačilo, aby pole obsahovalo alespoň jednu dvojici prvků o stejné hodnotě. Nevěřil jsem, dokud jsem to sám nezkusil.

Opravy

 • opraveno chování for-each cyklu v případě procházení pole obsahující prvky o opakujících se hodnotách
 • opraven proces aktualizace na některých systémech s Windows 7

1.4.4.1 (21.2.2021)

Na základě zpětné vazby se ukázalo, že na 4K rozlišení občas pozlobí vyskakovací dialog, kterému se nevykreslí spodní polovina. A tak přináším opravu. Snad zabere. :)

Opravy

 • vyskakovací dialogy byly na některých 4K systémech vykresleny jen zčásti
 • řazení prvků pole ve výpisu proměnných již korektně umisťuje 10. prvek pole pod 9., nikoliv pod 1.
 • zodolněn proces aktualizace tak, aby nemohlo v případě chyby dojít k poškození stávající verze PS Diagramu

1.4.4 (7.2.2021)

Protože mi nejeden z vás dal zpětnou vazbu o tom, že na 4K rozlišení PS Diagram nevypadá zrovna nejlépe, pořádně jsem si na tento neduh posvítil a vypadá to, že už by všechno mělo vypadat tak, jak by mělo. Stačí provést aktualizaci.

Také jsem se pustil do revize vzorových algoritmů a některá místa snad o malinko zpřehlednil komentáři. Algoritmus 'Obrácení čísla' si navíc vysloužil optimalizaci - děkuji Petrovi V. za trefný námět. :)

PS: umístil jsem na web uživatelskou příručku

Vylepšení

 • revidována knihovna algoritmů

Opravy

 • optimalizace velikosti aplikace na monitorech s vysokým rozlišením (např. 4K)
 • občas v logovacím souboru nebyl zapsán čas záznamu

Ostatní

 • aktualizace Java JRE na verzi 11

1.4.3 (12.7.2020)

Nastal velký milník v historii PS Diagramu. PS Diagram je od teď opensource! :) Vedle odkazu na Facebook přibyl i odkaz na GitHub, kde naleznete jeho zdrojové kódy.

Odteď, kdokoliv budete chtít něco v aplikaci vylepšit, můžete tak učinit přímo, vytvořit pull request a já vaše změny po shlédnutí zamerguji. Dávám tak prostor i studentům programování, kteří by se chtěli na PSD podílet např. v rámci své závěrečné/bakalářské/diplomové práce. Jeden takový student se již ohlásil. :)

Změny oproti starší verzi aplikace jsou k vidění níže.

Vylepšení

 • přidáno logování do souboru [HOME]/.psdiagram/psdiagram.log

Změny

 • starší verze aplikace nemají od teď omezenou platnost - aktualizace není povinná

Ostatní

 • PS Diagram je nyní na GitHub-u a je opensource

1.4.2.3 (26.9.2019)

Někteří z vás měli poslední dny problém PS Diagram spustit. Ukázalo se, že chyba je v knihovně, na které PS Diagram závisí. Naštěstí se mi ji podařilo opravit, a tak už by od teď mělo spouštění fungovat zase jako po másle. :)

Opravy

 • opraveno spouštění PS Diagramu doprovázené nekonečným dialogem "nahrávám..."

1.4.2.2 (16.8.2019)

Dnešní aktualizace je spíše jen symbolická. ;)

Už nějakou dobu jsem měl poznamenáno, že by bylo dobré plovoucí texty, co napovídají například u symbolů "Zpracování" a "Rozhodování - podmínka", rozšířit i na ostatní symboly. Dnes jsem se k tomu konečně dostal, a tak už jsou nápovědy i u ostatních symbolů. Snad přijdou vhod.

PS: kdyby vám v PS Diagramu něco chybělo, neváhejte mi napsat a já to do příště zakomponuji :)

Vylepšení

 • přidány pomocné plovoucí texty do formulářů pro symboly "Vstup/Výstup", "Switch" a "Cyklus s pevným počtem opakování"

1.4.2.1 (3.11.2018)

Přišel čas zase vymést několik chybiček, které se v PS Diagramu nepozorovaně usídlily. Jedna z nich je poměrně závažná. Funkce symbolu totiž podporovala až příliš širokou škálu příkazů, z nichž některé vlastně vůbec nesouvisely s vytvářením diagramů a daly se zneužít k různým nepravostem. Rozsah použitelných příkazů je proto nyní vhodně omezen. Tímto děkuji Štěpánovi P. za upozornění. :)

Krom oprav se PS Diagram dočkal i rozšíření knihovny algoritmů. Příklady v ní obsažené navíc prošly revizí a drobnými úpravami.

Vylepšení

 • příklady algoritmů jsou nyní organizovány do více kategorií

Rozšíření

 • přibyly dva příklady algoritmů: obrácení pořadí znaků textového řetězce a obrácení pořadí cifer čísla

Opravy

 • funkce symbolu podporovala i příkazy, které nesouvisely s tvorbou diagramů, čehož bylo možné zneužít k různým nepravostem
 • celočíselné dělení pomocí operátoru "//" nyní správně pracuje i se zápornými čísly (předtím výsledek zaokrouhlovalo na špatnou stranu)
 • když byla v rámci jednoho symbolu volána více než jedna funkce (jako např. Math.pow(...) apod.), docházelo k chybě a zastavení běhu algoritmu
 • posuvník zvětšení/zmenšení diagramu se nyní při změnách velikosti okna aplikace drží vždy na jeho pravém okraji

1.4.2 (1.7.2018)

Dnešní aktualizace je věnována vylepšení zadávání hodnot do symbolu Vstup/Výstup. Dříve šly touto cestou zadávat pouze číslice nebo text, od teď už to půjde i s polem. Jednotlivé prvky pole už tak do algoritmu není nutné ládovat jednotlivě pomocí cyklu. :) Stačí výčet prvků oddělit čárkami a celý jej ohraničit hranatými závorkami (např. [1, 5, 3, 10]).

Děkuji paní Ing. Janě V. za námět na vylepšení! :)

Vylepšení

 • přes symbol Vstup/Výstup lze od teď do spuštěného algoritmu zadávat celá pole ve formě [1, 5, 3]

Opravy

 • symbol Vstup/Výstup již přijímá textové hodnoty včetně případných uvozovek (dvojité uvozovky je nutné escapovat)
 • zobrazení aktuální hodnoty zvětšení vývojového diagramu bylo v linuxu useknuté

1.4.1.1 (13.10.2017)

Malá oprava na základě oznámení.

Děkuji paní Miroslavě za zprávu! :)

Opravy

 • switch symbol nepřepínal správně tok programu v případě zadání více konstant oddělených čárkami
 • switch symbol nebyl při syntaktické chybě některé z konstant vykreslen červeně

1.4.1 (1.7.2017)

S přáním krásného léta vám opět přináším novou verzi PS Diagramu. :)

V této aktualizaci jsem se zaměřil zejména na řešení celočíslého dělení. Do teď bylo potřeba pro tento úkol použít funkci Math.floor, na jejíž vstup se vložilo dělení obyčejné. Fungovalo to, protože výsledek po obyčejném dělení tato funkce zaokrouhlila dolů. Dovedu si ale představit, že při tak běžné operaci jako je celočíselné dělení mohl být tento způsob zdlouhavého zápisu docela otrava. Proto jsem PS Diagram naučil nový operátor „//“, který vše s lehkostí napraví. :)

Příklad:
„Math.floor(12 / 10)“ je stejné jako „12 // 10“

Nové funkce

 • pro celočíselné dělení lze nyní využít operátor '//' (např. 9 // 2 = 4)

Vylepšení

 • sjednocena barva tooltipů s barvou zpráv syntaktického analyzátoru

Změny

 • již není možné vypnout syntaktickou analýzu funkcí symbolů

Opravy

 • v některých případech se za běhu mimo operační systém Windows špatně zobrazoval znak vyznačující pozici syntaktické chyby

Ostatní

 • opraveny nalezené překlepy

1.4.0.7 (4.10.2016)

Další malá oprava na základě oznámení.

Děkuji panu Ing. Romanovi S. za zprávu! :)

Opravy

 • náhodná čísla v textu mezivýpočtu nad symboly neodpovídala jejich skutečným hodnotám

1.4.0.6 (14.9.2016)

Vydávám tento malý update na základě oznámení o nepříjemné chybě, která následně vedla až k nemožnosti spustit PS Diagram. Snad její vznik byl opravdu tak vzácný, jak se jeví a nepostihla nikoho jiného.

Tímto velmi děkuji Milanovi za report i za peněžní příspěvek! :)

Opravy

 • při určité stavbě diagramu mohlo během jeho úprav dojít k chybnému vykreslení symbolů a zamrznutí PS Diagramu

1.4.0.5 (19.6.2016)

Dnešní update je opět pomenší, nicméně i tak PS Diagram posouvá zase o krůček dále. Interně nyní již pracuje s nejnovější Javou a podařilo se mi i opravit některé neduhy, které jsem od minule objevil.

PS: S aktualizací prosím neváhejte, protože předchozím verzím bude končit platnost začátkem července. Tato aktualizace posouvá platnost o rok dále. Tímto nejen že motivuji sám sebe k dalšímu vylepšování, ale i vás k používání aktuální verze aplikace - myslím to jen v dobrém. :)

Změny

 • na breakpoint nyní reaguje nejen rychlé spuštění algoritmu, ale i animace průchodu diagramem

Opravy

 • dialog 'uložit jako' v některých případech navrhoval název souboru s chybnou příponou
 • po otevření nového diagramu se neobnovily posuvníky plátna a nově otevřený diagram tak mohl skončit mimo obraz

Ostatní

 • aktualizace Java JRE na verzi 8

1.4.0.3 (5.12.2015)

Čerti na Mikuláše řádili a tak napravuji neplechy, co jsem po nich objevil. :)

Opravy

 • po zkopírování symbolu pomocí drag&drop spolu s přidržením CTRL se nenačetl správný formulář jeho funkce a textu

1.4.0.2 (12.11.2015)

opravářská mini aktualizace

Opravy

 • po použití akce kroku zpět/vpřed textového pole funkce symbolu nedocházelo k revalidaci syntaxe
 • symbol vstupu/výstupu za určitých okolností nevalidoval syntaxi
 • bublina s popisem syntaktické chyby již nebrání kliknutí na prvky v těsné blízkosti jejího spodního okraje

1.4.0.1 (4.9.2015)

Dnes jen malý update opravující chybičky, které mi cestou cvrnkly do nosu.

PS: konečně je na světě i nový web! :)

Opravy

 • nefungoval příkaz pro smazání kloubu od spojnice komentáře
 • při zavírání diagramu z knihovny algoritmů PS Diagram upozorňoval na neuložené změny, i když žádné provedeny nebyly

1.4 (10.7.2015)

Když jsem začínal pracovat na téhle aktualizaci, říkal jsem si… to dáš za týden. Prdlajs! Trvalo mi to přes půl roku. A to jsem se nikterak moc nepoflakoval. :) Nu a tak vám tímto přináším další nadílku nového. Největší práci dali samozřejmě maličkosti, ale bez nich by to přeci nebylo ono.

Značného vylepšení se dostalo zejména syntaktickým analyzátorům pro validaci funkcí symbolů. Zabraňování vložení znaku za doprovodu prázdné hlášky „bylo zabráněno syntaktické chybě“ je tak konec a vyskytne-li se v zadávané funkci chyba, je nyní řádně vyznačena a okomentována. Repertoár komentářů sahá od popisu názvu proměnné, upozorňování na neuzavřené závorky a uvozovky, kontroly typů operandů vzhledem k operátorům, … až po validaci escapovaných znaků v řetězci či celosti čísla jako indexu pro přístup k poli. Celý analyzátor podléhá důkladným testům, takže by měl na rozdíl od předešlého řešení validovat opravdu bezchybně. :)

Další novinka spočívá v ukládání diagramů. Diagramy se od teď ukládají do souborů s novými koncovkami „.psdiagram“, které, pokud již s nimi není spojená jiná aplikace, se s PS Diagramem automaticky asociují. Otevření předchozí práce tak bude otázka jen dvojího poklepání na soubor. Nastavení asociace můžete měnit v menu Nastavení aplikace.

Dále jsem provedl změnu koncepce zápisu logického operátoru AND a OR z ‚&‘ a ‚ |‘ na ‚&&‘ a ‚||‘. Jednoznakové varianty se totiž v jiných jazycích vyskytují jako operátory bitové a nerad bych, aby pak uživatelé PS Diagramu byly jakkoliv jejich odlišným chováním zmateni.

Algoritmy vytvořené v předchozích verzích by měli být stále kompatibilní, ať už se jedná o operátory nebo o novou ukládací příponu. :)

Přeji veselé diagramování!

PS: ke spuštění PSDčka už není potřeba internet

Nové funkce

 • diagram je nyní ukládán do souboru s koncovkou '.psdiagram', kterou lze asociovat s PS Diagramem pro pohotové otevírání
 • na syntaktickou chybu je nyní upozorněno podtržením a bublinou s popisem chyby a návrhy na opravu
 • do řetězcové hodnoty lze nyní začlenit tyto escapované hodnoty: \", \', \\, \n, \t, \b, \r, \f
 • k řetězcovým hodnotám lze nyní přistupovat jako k polím znaků

Vylepšení

 • syntaktické filtry jsou nyní mnohem vyspělejší a komunikativnější
 • optimalizace aplikace pro její vícenásobné spuštění
 • textová pole editace funkce symbolu nyní při přepínání symbolů uchovávají svůj stav i přes nekompletním vyplnění
 • textová pole editace symbolu nyní podporují vlastní undo/redo akce
 • zaznamená-li se psaní textu do plátna při otevřené záložce Funkce symbolu, je vstup přesměrován do prvního textového pole formuláře záložky
 • import z pascalu nyní podporuje dvojitou uvozovku (")

Rozšíření

 • v menu nastavení přibyla položka týkající se asociace souborů s příponou '.psdiagram'

Změny

 • od teď již není pro běh PS Diagramu nutné mít aktivní připojení k internetu
 • aby nedocházelo k zmatení ohledně logických a bitových operátorů, je pro operaci logické AND přiřazen operátor '&&' namísto předešlého '&' a pro operaci OR přiřazen operátor '||', namísto předešlého '|'
 • při úpravách funkce symbolu již není vstup zablokován vznikla-li by jeho úpravou syntaktická chyba
 • při úpravách funkce či textu symbolu již nedojde po použití klávesové zkratky undo/redo akce k jejímu vykonání nad diagramem

Opravy

 • načítání posledně uloženého diagramu bylo prováděno i přes jeho vypnutí v nastavení
 • překlad !=,>= na ≠,≥ (a dalších) již není prováděn jen u symbolů podmínek
 • funkce náhodného čísla uvnitř funkce náhodného čísla nyní nekončí chybou
 • některé konkrétní názvy proměnných nešlo použít, přestože je nezachytil syntaktický filtr
 • import z pascalu obsahující 'for-each' cyklus čerpající z pole v poli
 • import z pascalu obsahující escapovanou uvozovku ('') v řetězcové hodnotě
 • opraveny vzácné chyby v undo/redo akcích
 • po nezměněném zotaveném diagramu a následnému neočekávanému ukončení aplikace nedošlo k jeho opětovnému zotavení

Ostatní

 • aktualizace uživatelské příručky
 • k tooltipu symbolů Procesu a Výpustky v panelu symbolů byly přidány doplňující informace
 • k symbolům přidán příklad přístupu do vícerozměrného pole
 • k symbolům přidán příklad přístupu do řetězcové hodnoty jako do pole
 • optimalizace procesu aktualizace
 • další drobnosti...

1.3.2.2 (1.7.2015)

Malý update před vydáním velkého.

Ostatní

 • aktualizace JRE

1.3.2.1 (26.10.2014)

Opravy

 • opraven export přiblíženého diagramu do obrázku s netransparentním pozadím

1.3.2 (25.10.2014)

S přáním krásných podzimních dnů vám opět přináším novou verzi
PS Diagramu. :)

Pro tentokrát jsem se na zoubek podíval především manipulaci s diagramem, která doznala příjemných vylepšení, oprav i rozšíření. Další pilíř tohoto updatu tkví v možnosti přerušit průchod diagramem při zobrazeném dialogu symbolu Vstup/Výstup. Konečně tak můžeme dát sbohem situacím, kdy jsme se zacykleni nemohli dostat k tlačítku přerušení běhu rychlého procházení diagramu.

Nové funkce

 • dialog symbolu Vstup/Výstup nyní umožňuje přerušit průchod diagramu

Vylepšení

 • dojde-li při běhu algoritmu diagramu k chybě, je jeho automatické procházení pozastaveno
 • do textového pole pro zadání podmínkového výrazu (symbol Podmínka a Cyklus s podmínkou) byl jako vodítko přidán plovoucí text s nápovědou
 • přibližování a oddalování pomocí slideru vpravo dole nyní bere v potaz pozici levého horního okraje náhledu (nikoliv levý horní okraj diagramu)

Rozšíření

 • logika přibližování a oddalování diagramu nyní pracuje na základě pozice kurzoru myši

Změny

 • je-li symbol při vytváření metodou drag & drop zanesen zpět do svého tlačítka v paletě symbolů vlevo, nevytvoří se
 • vertikální posun diagramu je nyní možný i s kombinací klávesy Shift (dříve jen Alt)

Opravy

 • při přesunu diagramu do levého horního rohu již nedochází k jeho rozkmitání
 • opraveno plané zotavování diagramu

Ostatní

 • aktualizace JRE
 • další drobnosti...

1.3 (27.5.2014)

Po kratší odmlce vám s radostí přináším opět o něco vychytanější PS Diagram. :)

Tentokrát jsem update zaměřil hlavně na využití drag & drop při editaci diagramu. Po aktualizaci tak budete moci symboly táhnutím jednoduše přesouvat, kopírovat i vytvářet.

Dále jsem zakomponoval do hlavního menu nabídku "Knihovna algoritmů". Zde se automaticky nashromáží jakékoliv diagramy, které byly uloženy do složky "examples", a to i s přítomnou hierarchií adresářů. Představuji si, že by tato knihovna mohla skvěle sloužit i jako úložiště práce z předchozích vyučovacích hodin. Cestu ke složkám "examples" odhalíte přidržením myši nad nabídkou "Knihovna algoritmů" v hlavním menu.

Nové funkce

 • možnost přesouvání symbolů diagramu pomocí drag & drop
 • možnost kopírování symbolů diagramu pomocí drag & drop a stisknuté klávesy CTRL
 • možnost vkládání nových symbolů diagramu pomocí drag & drop z lišty symbolů vlevo
 • v hlavním menu přibyla záložka "Knihovna algoritmů", kde jsou shromážděny všechny diagramy uložené v "examples" adresářích
 • automatické obnovení diagramu po neočekávaném ukončení aplikace

Vylepšení

 • symbol lze nyní vložit i při nepřímo označeném vkládacím bodu
 • optimalizace PS Diagramu pro možnost běhu ze síťového úložiště SAMBA
 • při probíhající aktualizaci je nyní zobrazeno více informací o jejím průběhu
 • zrychlen proces aktualizace

Opravy

 • opraven překrývající se text ve formuláři nastavení aplikace
 • v určité konstelaci diagramu mohla operace "Krok zpět" vyvolat chybu
 • v případě uloženého, avšak rozpracovaného diagramu byli po znovu-spuštění aplikace po aktualizaci, neuložené změny ztraceny
 • dialog pro zrušení probíhající aktualizace již není uvězněn v pozadí aktualizačního formuláře

Ostatní

 • aktualizace JRE
 • další drobnosti...

1.2.1 (16.1.2014)

Ukázalo se, že v .exe souboru se nacházela chyba, která bránila PS Diagram touto cestou spustit. Nyní by již mělo být vše v pořádku.

Opravy

 • odstraněna chyba v souboru PS Diagram.exe

1.2 (24.12.2013)

Přestože jsou Vánoce v plném proudu (nebo možná právě proto), přináším Vám pod stromeček novou verzi PS Diagramu. :) Hlavní vylepšení, které s sebou nová verze nese je možnost spuštění aplikace přes '.exe' soubor. Není již tedy nutné mít na Vašem počítači nainstalovanou Javu.
Krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok Vám přeje Míra Bartyzal, autor PS Diagramu. :)

Vylepšení

 • od teď již není nutné mít v počítači nainstalovanou Javu
 • PS Diagram je nyní spustitelný přes vlastní .exe soubor
 • nová ikonka okna PS Diagramu

Opravy

 • měsíc vydání jednotlivých verzí v aktualizačním formuláři se již zobrazuje tak, jak má

1.1.8 (28.10.2013)

Hurá, první automatická aktualizace je na světě! :)
Pokud vše proběhne v pořádku, přinese s sebou mnoho drobných oprav včetně několika vylepšění. Jedno z řečených vylepšení je např. nový splash-screen. Ten se zobrazí při spouštění PS Diagramu a konečně tak bude jasné, že se PS Diagram opravdu spouští.
Více infa naleznete ve výpisu novinek níže.

Vylepšení

 • při spouštění PS Diagramu se nyní zobrazuje splash-screen
 • aktualizaci lze provést i po vypršení zkušební verze aplikace (a tím zkušebku prodloužit)
 • mezivýpočty nyní zachovávají mezery mezi proměnnými tak, jak jsou zadány v symbolu diagramu

Opravy

 • jednopísmenná proměnná pole se nyní v mezivýsledcích zobrazuje tak, jak by měla
 • výstup funkce vracející řetězec je nyní v mezivýpočtech korektně zobrazován v uvozovkách
 • vstupní dialog špatně rozeznával čísla od řetězců
 • podivné chování při přepínání režimů symbolu spojky je nyní opraveno
 • odstraněny prázdné tooltipy
 • měsíc vydání jednotlivých verzí v aktualizačním formuláři se již nezobrazuje o 1 nižší

1.1 (13.9.2013)